1571 1709 1442 1933 1277 1423 1490 1702 1195 1405 1755 1062 1690 1873 1586 1727 1195 1849 1671 1204 1839 1589 1685 1342 1025 1195 1582 1665 1799 1604 1102 1703 1518 1801 1009 1345 1408 1743 1941 1028 1550 1804 1204 1312 1089 1135 1389 1500 1380 1425 1607 1413 1693 1270 1773 1702 1924 1237 1866 1635 1374 1654 1635 1397 1670 1277 1969 1112 1315 1436 1849 1843 1926 1132 1650 1465 1533 1507 1010 1532 1186 1682 1149 1345 1409 1625 1268 1913 1440 1976 1721 1937 1836 1987 1686 1353 1417 1601 1520 ราคาสินค้าเกษตร - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites