สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

 

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 13.45 บาท
ซีพีศรีราชา

13.40 บาท

ซีพีราชบุรี 13.25 บาท
ซีพีท่าเรือ 13.35 บาท
ซีพีโคราช 13.35 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) -
เบทาโกร 13.40 บาท
เซ็นทาโก 13.35 บาท
แหลมทองสหการ 13.40 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 13.45 416
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1076

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 27 859
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 44

1385

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 28 890
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1224

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites