1630 1803 1931 1487 1204 1607 1328 1772 1406 1221 1720 1817 1743 1161 1727 1173 1131 1639 1281 1590 1261 1586 1614 1200 1840 1371 1262 1238 1071 1632 1192 1311 1869 1209 1215 1016 1884 1949 1971 1800 1381 1835 1604 1063 1292 1609 1140 1191 1983 1130 1100 1376 1638 1771 1569 1556 1132 1416 1146 1605 1142 1171 1617 1566 1002 1860 1354 1202 1157 1125 1882 1589 1999 1714 1669 1285 1505 1365 1005 1596 1761 1590 1107 1659 1887 1116 1428 1890 1678 1395 1381 1498 1966 1777 1324 1328 1443 1526 1408 ผลผลิตทั้งหมด - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

http://www2.oae.go.th/forecast/page3_th.html

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites