1006 1688 1847 1230 1892 1712 1886 1383 1342 1504 1234 1425 1712 1602 1030 1984 1205 1286 1975 1425 1115 1629 1660 1922 1532 1499 1449 1168 1223 1740 1038 1509 1413 1318 1198 1195 1942 1287 1603 1709 1061 1794 1615 1228 1016 1885 1756 1596 1495 1740 1873 1944 1048 1003 1093 1079 1427 1100 1704 1157 1913 1721 1547 1153 1759 1788 1448 1710 1277 1415 1490 1894 1920 1120 1178 1809 1611 1921 1696 1796 1171 1282 1106 1422 1160 1620 1319 1181 1411 1575 1702 1331 1075 1014 1663 1282 1619 1063 1942 ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันจันทร์ 20 พฤศจิกายน 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

n2

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ตลาดชิคาโก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites