1189 1061 1560 1711 1062 1531 1690 1844 1127 1835 1418 1771 1660 1778 1519 1976 1104 1084 1107 1163 1106 1169 1416 1249 1232 1439 1454 1557 1024 1474 1384 1049 1266 1209 1329 1240 1479 1551 1975 1985 1943 1062 1274 1101 1231 1870 1272 1927 1586 1742 1144 1694 1627 1292 1004 1902 1665 1356 1610 1068 1665 1933 1848 1477 1208 1268 1150 1790 1045 1159 1397 1331 1197 1670 1721 1554 1474 1449 1103 1850 1474 1375 1293 1665 1478 1581 1686 1800 1466 1238 1918 1095 1794 1078 1787 1988 1877 1619 1258 ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

n2

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ตลาดชิคาโก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites