1618 1403 1219 1235 1145 1588 1542 1403 1841 1962 1709 1680 1616 1629 1384 1515 1925 1077 1494 1505 1667 1779 1989 1135 1468 1233 1322 1552 1421 1689 1233 1703 1969 1615 1305 1895 1958 1575 1672 1800 1623 1738 1253 1983 1341 1237 1302 1459 1250 1410 1487 1646 1507 1623 1674 1308 1937 1679 1680 1108 1044 1180 1018 1544 1450 1385 1978 1982 1179 1954 1953 1037 1278 1009 1700 1241 1083 1886 1010 1083 1181 1801 1331 1154 1745 1096 1049 1607 1278 1924 1841 1814 1685 1430 1077 1747 1733 1703 1202 ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันพฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

n2

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ตลาดชิคาโก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites