1455 1500 1162 1848 1992 1444 1792 1032 1567 1841 1188 1852 1027 1856 1851 1002 1677 1250 1375 1062 1974 1394 1841 1615 1647 1832 1190 1348 1221 1257 1357 1155 1243 1787 1191 1019 1673 1447 1427 1749 1698 1224 1924 1451 1755 1122 1536 1199 1688 1040 1667 1440 1330 1351 1225 1428 1988 1004 1405 1507 1095 1256 1679 1977 1680 1088 1953 1562 1762 1022 1161 1864 1979 1059 1637 1873 1755 1409 1143 1582 1431 1687 1570 1079 1834 1624 1986 1973 1919 1152 1351 1855 1968 1977 1603 1703 1703 1378 1655 ราคาสินค้าเกษตร  20 พฤศจิกายน 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.70 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.85 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.40 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 288
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1006

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 833
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1469

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 948
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1029

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites