1633 1798 1340 1695 1899 1765 1976 1269 1677 1094 1310 1160 1098 1024 1780 1857 1011 1845 1873 1839 1258 1714 1511 1234 1567 1632 1374 1792 1325 1623 1100 1111 1899 1083 1499 1270 1685 1095 1985 1476 1602 1064 1571 1937 1676 1769 1474 1706 1881 1678 1207 1126 1752 1627 1170 1228 1683 1180 1405 1209 1558 1946 1649 1643 1417 1464 1576 1062 1305 1115 1671 1364 1333 1077 1404 1190 1451 1511 1598 1279 1816 1343 1684 1847 1249 1486 1962 1533 1702 1599 1592 1012 1869 1549 1444 1425 1452 1511 1410 ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันพุธ 15 พฤศจิกายน 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

n2

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ตลาดชิคาโก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites