1570 1013 1245 1307 1199 1672 1173 1740 1181 1368 1343 1426 1367 1291 1406 1562 1201 1489 1388 1440 1526 1774 1607 1093 1395 1282 1023 1552 1411 1769 1263 1087 1013 1686 1649 1136 1268 1398 1916 1408 1065 1304 1791 1950 1748 1570 1499 1519 1819 1790 1433 1930 1784 1319 1740 1741 1211 1110 1911 1594 1923 1748 1382 1940 1749 1854 1331 1119 1571 1806 1116 1313 1261 1621 1860 1118 1916 1243 1856 1514 1559 1507 1383 1851 1376 1204 1362 1388 1112 1985 1662 1934 1559 1505 1430 1740 1089 1637 1504 ราคาสินค้าเกษตร  2 ตุลาคม 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 11.00 บาท
ซีพีศรีราชา

11.00 บาท

ซีพีราชบุรี 10.95 บาท
ซีพีท่าเรือ 10.85 บาท
ซีพีโคราช 10.90 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 10.90 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 10.90 บาท
เบทาโกร 10.90 บาท
เซ็นทาโก 10.65 บาท
แหลมทองสหการ 11.00 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 11.00 304
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

961

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 823
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 48

1348

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 906
ถั่วนิ้วนางแดง 38 1066

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites