1966 1449 1816 1431 1632 1864 1488 1484 1177 1503 1550 1792 1573 1787 1069 1244 1926 1427 1464 1740 1468 1491 1705 1913 1617 1795 1131 1684 1311 1498 1183 1871 1151 1072 1383 1215 1390 1163 1568 1844 1002 1560 1925 1462 1163 1089 1278 1138 1663 1387 1243 1623 1018 1867 1645 1300 1416 1694 1605 1860 1899 1855 1041 1424 1195 1122 1489 1264 1041 1709 1274 1087 1819 1378 1039 1785 1755 1840 1238 1195 1922 1139 1391 1355 1688 1268 1119 1882 1782 1504 1106 1181 1460 1655 1126 1508 1712 1008 1786 ราคาสินค้าเกษตร  25 พฤษภาคม 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.85 บาท
ซีพีศรีราชา

12.90 บาท

ซีพีราชบุรี 12.85 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.75 บาท
ซีพีโคราช 12.75 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) -
เบทาโกร 12.80 บาท
เซ็นทาโก 12.80 บาท
แหลมทองสหการ 12.85 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.85 375
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1017

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 871
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 43

1280

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 29 871
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1157

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites