1965 1447 1254 1474 1003 1558 1371 1470 1321 1106 1435 1309 1644 1082 1592 1667 1634 1024 1049 1725 1898 1904 1674 1877 1243 1358 1951 1611 1269 1819 1419 1629 1619 1384 1212 1209 1796 1186 1695 1636 1746 1079 1732 1925 1151 1987 1975 1009 1434 1043 1993 1742 1502 1511 1895 1517 1467 1920 1599 1671 1362 1324 1744 1209 1731 1487 1817 1687 1206 1708 1833 1459 1955 1207 1397 1362 1831 1023 1916 1644 1995 1395 1458 1526 1752 1042 1757 1998 1475 1892 1392 1809 1873 1656 1451 1244 1118 1869 1307 ราคาสินค้าเกษตร  23 พฤษภาคม 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.95 บาท
ซีพีศรีราชา

12.95 บาท

ซีพีราชบุรี 12.90 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.85 บาท
ซีพีโคราช 12.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) -
เบทาโกร -
เซ็นทาโก 12.80 บาท
แหลมทองสหการ 12.85 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.95 380
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1021

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 875
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 43

1286

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 29 875
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1162

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites