1979 1148 1950 1429 1305 1748 1265 1158 1761 1528 1544 1848 1645 1793 1669 1830 1389 1781 1115 1736 1097 1507 1903 1511 1746 1325 1853 1003 1718 1089 1945 1543 1318 1670 1757 1854 1636 1752 1320 1190 1587 1651 1291 1507 1517 1869 1545 1487 1117 1571 1328 1948 1876 1134 1673 1657 1291 1904 1216 1445 1356 1336 1018 1663 1687 1879 1290 1551 1275 1140 1953 1629 1608 1251 1291 1584 1959 1185 1229 1619 1034 1956 1612 1084 1354 1497 1863 1045 1267 1260 1495 1578 1205 1316 1566 1283 1254 1408 1842 ราคาสินค้าเกษตร  16 พฤษภาคม 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.95 บาท
ซีพีศรีราชา

12.95 บาท

ซีพีราชบุรี 12.90 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.80 บาท
ซีพีโคราช 12.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 13.05 บาท
เบทาโกร 12.90 บาท
เซ็นทาโก 12.80 บาท
แหลมทองสหการ 12.85 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.95 389
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1045

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 895
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 43

1315

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 29 895
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1189

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites