1867 1845 1746 1529 1148 1097 1576 1543 1644 1252 1993 1630 1221 1103 1027 1163 1229 1181 1086 1280 1681 1780 1513 1579 1111 1899 1495 1058 1796 1863 1263 1427 1089 1732 1014 1769 1273 1488 1666 1717 1630 1833 1859 1664 1637 1452 1035 1551 1901 1509 1523 1959 1165 1302 1231 1709 1336 1119 1214 1887 1716 1824 1946 1701 1202 1970 1770 1231 1576 1410 1395 1389 1717 1561 1394 1465 1153 2000 1936 1770 1273 1177 1233 1768 1556 1438 1823 1083 1894 1893 1356 1478 1790 1171 1902 1793 1069 1057 1916 ราคาสินค้าเกษตร  12 พฤษภาคม 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.80 บาท
ซีพีศรีราชา

12.80 บาท

ซีพีราชบุรี 12.75 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.65 บาท
ซีพีโคราช 12.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.95 บาท
เบทาโกร 12.75 บาท
เซ็นทาโก 12.80 บาท
แหลมทองสหการ 12.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.80 384
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1043

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 893
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 43

1313

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 29 893
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1187

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites