1191 1712 1842 1010 1841 1221 1098 1399 1790 1837 1720 1247 1705 1678 1401 1487 1293 1178 1024 1143 1998 1103 1665 1713 1985 1661 1232 1524 1514 1934 1088 1396 1407 1397 1072 1544 1320 1574 1840 1021 1724 1257 1234 1400 1746 1415 1722 1371 1265 1841 1361 1725 1267 1582 1469 1232 1662 1202 1076 1623 1974 1993 1639 1665 1467 1551 1038 1199 1425 1348 1785 1176 1534 1673 1530 1613 1427 1443 1206 1248 1100 1494 1591 1495 1978 1321 1264 1235 1226 1336 1655 1236 1269 1571 1852 1076 1320 1162 1664 ราคาสินค้าเกษตร  9 พฤษภาคม 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.70 บาท
ซีพีศรีราชา

12.70 บาท

ซีพีราชบุรี 12.70 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.55 บาท
ซีพีโคราช 12.60 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.85 บาท
เบทาโกร 12.60 บาท
เซ็นทาโก 12.65 บาท
แหลมทองสหการ 12.65 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.70 382
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1046

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 895
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 43

1316

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 29 895
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1190

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites