1434 1013 1437 1786 1802 1736 1057 1389 1582 1406 1456 1113 1774 1753 1029 1330 1382 1551 1363 1478 1517 1156 1395 1898 1785 1407 1102 1307 1496 1774 1360 1710 1470 1741 1746 1495 1123 1524 1695 1780 1542 1894 1744 1574 1092 1791 1939 1364 1828 1790 1875 1898 1045 1513 1244 1168 1473 1154 1439 1350 1297 1701 1912 1405 1060 1145 1605 1813 1253 1720 1826 1028 1539 1303 1107 1660 1740 1680 1712 1748 1625 1223 1777 1811 1292 1303 1221 1388 1677 1486 1683 1547 1663 1541 1642 1576 1723 1603 1847 ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันจันทร์ 8 พฤษภาคม 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

n2

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ตลาดชิคาโก

ตลาดชิคาโก

ตลาดชิคาโก

 

 

 

 

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites