1672 1312 1310 1121 1350 1536 1413 1229 1355 1846 1057 1428 1865 1177 1054 1213 1161 1971 1984 1351 1352 1289 1331 1307 1223 1842 1454 1449 1917 1842 1591 1749 1589 1735 1701 1997 1069 1960 1485 1813 1257 1821 1469 1774 1374 1818 1144 1771 1540 1510 1509 1243 1101 1850 1863 1261 1284 1034 1054 1502 1377 1497 1669 1497 1334 1036 1379 1386 1832 1300 1790 1948 1098 1259 1506 1084 1317 1035 1105 1668 1385 1528 1722 1583 1067 1137 1296 1602 1287 1048 1655 1972 1542 1178 1449 1134 1401 1454 1300 ราคาสินค้าเกษตร  8 พฤษภาคม 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.65 บาท
ซีพีศรีราชา

12.65 บาท

ซีพีราชบุรี 12.65 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.55 บาท
ซีพีโคราช 12.60 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.75 บาท
เบทาโกร 12.55 บาท
เซ็นทาโก 12.60 บาท
แหลมทองสหการ 12.65 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.65 378
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1041

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 891
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 43

1310

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 29 891
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1185

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites