1696 1438 1555 1073 1136 1665 1435 1838 1100 1768 1741 1841 1102 1618 1744 1753 1837 1919 1222 1733 1317 1848 1245 1598 1442 1226 1586 1346 1853 1324 1501 1333 1568 1374 1736 1423 1783 1370 1660 1704 1137 1124 1739 1397 1027 1776 1002 1782 1769 1637 1624 1345 1371 1082 1869 1465 1861 1606 1566 1310 1720 1160 1688 1576 1952 1370 1565 1069 1617 1471 1641 1329 1501 1586 1378 1080 1495 1853 1287 1855 1240 1688 1680 1751 1140 1234 1259 1116 1510 1972 1512 1758 1216 1801 1495 1301 1283 1275 1223 ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันศุกร์ 28 เมษายน 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

n2

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ตลาดชิคาโก

 

 

 

 

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites