1593 1816 1671 1875 1137 1075 1659 1598 1380 1190 1863 1303 1582 1109 1846 1856 1509 1840 1391 1893 1797 1108 1289 1699 1197 1936 1346 1106 1810 1693 1939 1335 1682 1975 1951 1571 1541 1228 1937 1606 1682 1090 1756 1554 1364 1494 1444 1728 1832 1380 1518 1255 1380 1761 1366 1296 1087 1461 1612 1020 1143 1666 1127 1076 1922 1238 1778 1829 1705 1551 1954 1368 1666 1006 1230 1104 1393 1521 1440 1441 1126 1563 1866 1664 1232 2000 1725 1360 1881 1589 1186 1318 1064 1765 1100 1983 1934 1564 1993 ราคาสินค้าเกษตร  24 มีนาคม 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.50 บาท
ซีพีศรีราชา

12.55 บาท

ซีพีราชบุรี 12.45 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.30 บาท
ซีพีโคราช 12.50 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) -
เบทาโกร 12.60 บาท
เซ็นทาโก 12.45 บาท
แหลมทองสหการ 12.65 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.50 372
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1037

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 30 917
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 43

1305

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 28 858
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1180

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites