1680 1989 1902 1273 1954 1150 1147 1493 1833 1896 1298 1003 1085 1694 1154 1838 1427 1579 1340 1113 1251 1147 1159 1137 1150 1516 1422 1940 1943 1928 1951 1208 1367 1983 1766 1738 1577 1543 1964 1695 1381 1649 1597 1819 1197 1851 1048 1566 1614 1678 1747 1161 1775 1828 1310 1143 1078 1405 1154 1557 1656 1298 1432 1274 1851 1616 1059 1995 1888 1405 1268 1911 1316 1238 1669 1914 1042 1258 1313 1264 1860 1111 1962 1748 1697 1094 1287 1210 1951 1509 1967 1214 1073 1468 1329 1383 1119 1202 1702 ราคาสินค้าเกษตร  23 มีนาคม 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.40 บาท
ซีพีศรีราชา

12.45 บาท

ซีพีราชบุรี 12.35 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.20 บาท
ซีพีโคราช 12.40 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) -
เบทาโกร 12.50 บาท
เซ็นทาโก 12.30 บาท
แหลมทองสหการ 12.55 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.40 368
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1033

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 30 914
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 43

1300

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 28 855
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1175

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites