1190 1646 1111 1513 1143 1191 1537 1652 1681 1354 1487 1030 1513 1927 1464 1579 1155 1384 1274 1223 1980 1164 1538 1053 1306 1991 1081 1220 1817 1939 1435 1261 1172 1321 1427 1297 1060 1669 1624 1087 1811 1511 1786 1244 1845 1863 1150 1409 1625 1339 1843 1546 1054 1110 1803 1367 1486 1095 1926 1238 1377 1128 1985 1102 1760 1248 1458 1901 1242 1433 1498 1707 1728 1486 1455 1739 1720 1785 1957 1301 1573 1798 1174 1959 1279 1655 1080 1336 1891 1110 1488 1251 1229 1784 1591 1482 1466 1353 1000 ราคาสินค้าเกษตร  16 มีนาคม 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.45 บาท
ซีพีศรีราชา

12.50 บาท

ซีพีราชบุรี 12.45 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.25 บาท
ซีพีโคราช 12.45 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) -
เบทาโกร 12.40 บาท
เซ็นทาโก 12.25 บาท
แหลมทองสหการ 12.50 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.45 366
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1022

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 30 904
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 43

1286

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 28 846
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1163

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites