1229 1131 1678 1322 1244 1033 1096 1854 1229 1643 1247 1465 1330 1534 1194 1339 1656 1963 1268 1693 1551 1047 1546 1941 1845 1327 1470 1036 1783 1960 1950 1125 1856 1163 1899 1378 1871 1720 1047 1245 1550 1038 1227 1812 1945 1000 1980 1760 1952 1547 1667 1416 1966 1600 1611 1320 1806 1184 1538 1908 1245 1849 1622 1921 1464 1972 1772 1508 1557 1788 1468 1646 1291 1242 1137 1667 1117 1291 1441 1078 1776 1794 1647 1820 1420 1337 1775 1092 1622 1860 1609 1546 1123 1362 1822 1952 1644 1958 1908 ราคาสินค้าเกษตร  13 มีนาคม 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.65 บาท
ซีพีศรีราชา

12.70 บาท

ซีพีราชบุรี 12.65 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.60 บาท
ซีพีโคราช 12.75 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.75 บาท
เบทาโกร 12.45 บาท
เซ็นทาโก 12.50 บาท
แหลมทองสหการ 12.60 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.65 371
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1020

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 30 902
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 43

1283

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 28 844
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1160

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites