1006 1200 1085 1385 1128 1696 1154 1141 1386 1473 1578 1164 1360 1032 1671 1676 1589 1723 1364 1978 1317 1747 1521 1379 1900 1339 1744 1175 1721 1412 1193 1679 1515 1341 1515 1291 1315 1946 1384 1742 1986 1804 1178 1017 1265 1014 1427 1234 1191 1173 1139 1396 1076 1522 1551 1867 1121 1514 1771 1773 1309 1656 1801 1724 1374 1073 1091 1010 1416 1944 1538 1105 1934 1301 1317 1574 1299 1987 1412 1254 1989 1325 1552 1476 1179 1836 1202 1093 1514 1660 1746 1670 1930 1614 1348 1334 1048 1241 1647 ราคาสินค้าเกษตร  7 มีนาคม 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.90 บาท
ซีพีศรีราชา

13.00 บาท

ซีพีราชบุรี 12.95 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.85 บาท
ซีพีโคราช 13.00 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 13.00 บาท
เบทาโกร 12.75 บาท
เซ็นทาโก 12.80 บาท
แหลมทองสหการ 12.85 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.90 378
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1020

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 30 903
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 43

1284

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 28 845
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1161

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites