สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 13.10 บาท
ซีพีศรีราชา

13.10 บาท

ซีพีราชบุรี 13.05 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.95 บาท
ซีพีโคราช 13.10 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 13.15 บาท
เบทาโกร 12.95 บาท
เซ็นทาโก 12.95 บาท
แหลมทองสหการ 13.00 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 13.10 382
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1015

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 30 898
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 43

1277

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 28 840
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1155

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.35 บาท
ซีพีศรีราชา

12.40 บาท

ซีพีราชบุรี 12.30 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.10 บาท
ซีพีโคราช 12.30 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) -
เบทาโกร 12.40 บาท
เซ็นทาโก 12.20 บาท
แหลมทองสหการ 12.45 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.35 369
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1038

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 30 919
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 43

1307

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 28 859
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1182

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites