1722 1978 1618 1326 1426 1096 1560 1367 1701 1202 1501 1090 1293 1418 1042 1674 1833 1092 1256 1632 1187 1979 1645 1988 1983 1648 1012 1433 1341 1852 1751 1287 1355 1263 1001 1924 1089 1857 1308 1208 1168 1591 1117 1252 1200 1669 1605 1394 1413 1917 1727 1248 1755 1789 1279 1618 1021 1131 1897 1829 1091 1486 1812 1929 1807 1125 1864 1028 1717 1841 1605 1937 1950 1354 1083 1288 1502 1586 1995 1239 1931 1569 1784 1336 1541 1988 1273 1592 1651 1861 1977 1019 1548 1216 1643 1796 1439 1369 1233 ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันพุธ 1 มีนาคม 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

n2

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ตลาดชิคาโก

 

 

 

 

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites