สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 13.20 บาท
ซีพีศรีราชา

13.20 บาท

ซีพีราชบุรี 13.10 บาท
ซีพีท่าเรือ 13.05 บาท
ซีพีโคราช 13.20 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 13.25 บาท
เบทาโกร 13.05 บาท
เซ็นทาโก 13.05 บาท
แหลมทองสหการ 13.10 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 13.20 382
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1007

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 27 805
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 43

1268

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 26 776
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1146

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.65 บาท
ซีพีศรีราชา

12.65 บาท

ซีพีราชบุรี 12.70 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.55 บาท
ซีพีโคราช 12.50 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 11.95 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.15 บาท
เบทาโกร 12.70 บาท
เซ็นทาโก 12.70 บาท
แหลมทองสหการ -

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.65 355
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

976

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 836
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 52

1481

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 39 1116
ถั่วนิ้วนางแดง 30 858

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites