1970 1284 1638 1600 1408 1826 1822 1213 1554 1723 1943 1096 1572 1743 1242 1709 1136 1611 1540 1221 1658 1585 1012 1660 1166 1232 1543 1755 1190 1288 1093 1204 1357 1608 1948 1806 1019 1423 1147 1087 1368 1172 1645 1517 1214 1228 1306 1176 1523 1345 1182 1402 1613 1571 1704 1266 1614 1693 1801 1983 1179 1849 1767 1884 1547 1613 1084 1374 1954 1254 1438 1991 1317 1475 1952 1178 1355 1706 1867 1429 1764 1568 1842 1186 1398 1449 1988 1971 1758 1939 1496 1789 1249 1512 1359 1863 1733 1412 1521 ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันพฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

n2

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ตลาดชิคาโก

 

 

 

 

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites