1096 1199 1660 1191 1942 1604 1178 1608 1573 1300 1596 1004 1490 1124 1014 1445 1221 1724 1064 1116 1211 1130 1436 1737 1067 1930 1997 1622 1859 1035 1227 1799 1545 1904 1107 1891 1854 1327 1091 1447 1359 1353 1330 1387 1516 1047 1115 1852 1391 1218 1862 1457 1268 1744 1017 1620 1157 1588 1220 1421 1041 1558 1989 1223 1857 1092 1423 1128 1171 1576 1724 1446 1252 1721 1377 1822 1136 1432 1352 1000 1024 1034 1127 1644 1646 1649 1365 1946 1982 1485 1965 1180 1421 1542 1051 1350 1416 1477 1396 ราคาสินค้าเกษตร  6 กุมภาพันธ์ 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 13.65 บาท
ซีพีศรีราชา

13.55 บาท

ซีพีราชบุรี 13.40 บาท
ซีพีท่าเรือ 13.50 บาท
ซีพีโคราช 13.55 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 13.70 บาท
เบทาโกร 13.50 บาท
เซ็นทาโก 13.50 บาท
แหลมทองสหการ 13.55 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 13.65 412
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1051

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 27 840
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 43

1323

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 26 810
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1196

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites