สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 13.40 บาท
ซีพีศรีราชา

13.40 บาท

ซีพีราชบุรี 13.20 บาท
ซีพีท่าเรือ 13.30 บาท
ซีพีโคราช 13.30 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 13.40 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) -
เบทาโกร 13.35 บาท
เซ็นทาโก 13.35 บาท
แหลมทองสหการ 13.40 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 13.40 414
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1076

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 27 859
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 44

1385

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 28 890
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1224

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.60 บาท
ซีพีศรีราชา

12.65 บาท

ซีพีราชบุรี 12.55 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.40 บาท
ซีพีโคราช 12.60 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.90 บาท
เบทาโกร 12.75 บาท
เซ็นทาโก 12.60 บาท
แหลมทองสหการ 12.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.60 372
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1029

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 30 910
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 43

1295

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 28 851
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1171

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites