1985 1414 1395 1884 1067 1233 1584 1994 1815 1936 1766 1836 1459 1334 1814 1158 1035 1871 1318 1206 1694 1452 1681 1280 1488 1524 1720 1931 1520 1356 1484 1709 1337 1433 1789 1982 1753 1989 1197 1320 1695 1834 1979 1401 1943 1260 1728 1802 1457 1032 1293 1973 1647 1772 1581 1841 1588 1716 1838 1729 1644 1206 1117 1809 1093 1169 1066 1562 1045 1216 1548 1546 1283 1438 1503 1420 1320 1281 1532 1497 1067 1148 1535 1738 1353 1529 1213 1375 1839 1178 1672 1220 1608 1014 1698 1533 1019 1831 1345 ราคาสินค้าเกษตร  3 มกราคม 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 13.35 บาท
ซีพีศรีราชา

13.35 บาท

ซีพีราชบุรี 13.15 บาท
ซีพีท่าเรือ 13.20 บาท
ซีพีโคราช 13.10 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 13.30 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 13.45 บาท
เบทาโกร 13.20 บาท
เซ็นทาโก 13.35 บาท
แหลมทองสหการ 13.15 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 13.35 394
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1027

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 27 820
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 44

1321

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 28 850
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1168

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites