1731 1921 1589 1389 1873 1226 1326 1219 1557 1180 1980 1817 1366 1053 1695 1202 1244 1144 1335 1193 1982 1408 1015 1467 1448 1919 1149 1222 1930 1329 1303 1516 1738 1240 1775 1336 1470 1522 1435 1171 1009 1410 1516 1005 1750 1463 1028 1466 1813 1450 1388 1023 1990 1365 1030 1173 1234 1328 1934 1521 1573 1225 1413 1075 1131 1697 1980 1300 1552 1313 1161 1511 1186 1226 1558 1812 1397 1466 1837 1715 1194 1476 1288 1043 1546 1488 1249 1746 1215 1919 1755 1350 1592 1357 1440 1686 1034 1857 1863 ราคาสินค้าเกษตร  7 ธันวาคม 2565 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.85 บาท
ซีพีศรีราชา

12.85 บาท

ซีพีราชบุรี 12.75 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.60 บาท
ซีพีโคราช 12.55 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 12.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.95 บาท
เบทาโกร 12.90 บาท
เซ็นทาโก 12.65 บาท
แหลมทองสหการ 12.95 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.85 371
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 35

1033

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 45

1321

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 28 831
ถั่วนิ้วนางแดง 40 1171

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites