1954 1724 1488 1519 1159 1461 1048 1457 1947 1560 1673 1352 1371 1730 1377 1385 1291 1302 1290 1070 1576 1656 1240 1350 1624 1677 1652 1306 1068 1509 1787 1051 1012 1528 1515 1139 1234 1018 1756 1207 1420 1716 1938 1948 1608 1682 1871 1843 1277 1002 1161 1669 1770 1838 1456 1451 1954 1531 1418 1374 1867 1870 1284 1179 1897 1761 1082 1032 1522 1619 1158 1797 1430 1630 1782 1805 1004 1088 1700 1732 1400 1859 1226 1465 1938 1038 1566 1306 1890 1211 1756 1482 1919 1549 1366 1077 1242 1216 1228 ราคาสินค้าเกษตร  29 พฤศจิกายน 2565 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.70 บาท
ซีพีศรีราชา

12.65 บาท

ซีพีราชบุรี 12.55 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.40 บาท
ซีพีโคราช 12.35 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 12.70 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.85 บาท
เบทาโกร 12.75 บาท
เซ็นทาโก 12.55 บาท
แหลมทองสหการ -

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.70 360
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 36

1044

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 846
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 46

1328

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 30 874
ถั่วนิ้วนางแดง 40 1152

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites