1556 1006 1810 1786 1153 1317 1050 1795 1214 1053 1835 1224 1276 1307 1820 1544 1889 1743 1251 1929 1694 1960 1566 1823 1545 1304 1049 1249 1344 1707 1387 1603 1084 1164 1883 1654 1878 1103 1650 1465 1229 1848 1639 1829 1274 1568 1834 1600 1664 1574 1234 1649 1686 1214 1494 1885 1934 1039 1076 1886 1744 1582 1582 1359 1439 1218 1840 1567 1246 1373 1596 1848 1822 1803 1500 1655 1691 1014 1810 1103 1649 1949 1092 1167 1601 1692 1428 1200 1416 1236 1511 1452 1978 1615 1320 1061 1342 1440 1641 ราคาสินค้าเกษตร  25 พฤศจิกายน 2565 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.50 บาท
ซีพีศรีราชา

12.50 บาท

ซีพีราชบุรี 12.40 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.25 บาท
ซีพีโคราช 12.20 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 12.55 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.70 บาท
เบทาโกร 12.55 บาท
เซ็นทาโก 12.45 บาท
แหลมทองสหการ 12.50 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.50 354
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 36

1042

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 844
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 46

1325

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 30 872
ถั่วนิ้วนางแดง 40 1149

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites