1123 1527 1666 1882 1018 1488 1815 1471 1353 1529 1023 1368 1532 1120 1528 1652 1242 1833 1994 1594 1035 1919 1973 1144 1842 1050 1620 1981 1127 1050 1080 1935 1489 1923 1377 1623 1431 1169 1876 1120 1142 1081 1923 1946 1691 1728 1565 1426 1958 1150 1211 1025 1481 1092 1471 1928 1886 1777 1674 1948 1396 1774 1034 1140 1527 1082 1855 1292 1920 1748 1361 1840 1793 1396 1465 1488 1131 1991 1612 1484 1803 1378 1884 1323 1783 1549 1995 1450 1352 1038 1279 1203 1731 1510 1364 1338 1693 1484 1984 ราคาสินค้าเกษตร  23 พฤศจิกายน 2565 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.50 บาท
ซีพีศรีราชา

12.50 บาท

ซีพีราชบุรี 12.40 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.25 บาท
ซีพีโคราช 12.20 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 12.55 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.70 บาท
เบทาโกร 12.55 บาท
เซ็นทาโก 12.45 บาท
แหลมทองสหการ 12.50 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.50 351
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 36

1033

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 837
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 46

1314

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 30 865
ถั่วนิ้วนางแดง 40 1140

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites