1676 1529 1418 1204 1451 1879 1498 1093 1391 1102 1099 1969 1935 1077 1299 1652 1004 1674 1370 1065 1245 1139 1679 1589 1945 1517 1592 1601 1011 1251 1563 1689 1123 1889 1865 1477 1043 1929 1317 1196 1614 1045 1327 1876 1711 1678 1129 1440 1929 1202 1269 1546 1383 1844 1516 1615 1802 1101 1981 1691 1420 1543 1756 1380 1887 1661 1153 1147 1902 1726 1630 1618 1522 1951 1581 1410 1734 1089 1287 1804 1116 1739 1730 1110 1045 1510 1569 1579 1988 1685 1303 1560 1653 1866 1113 1062 1666 1574 1507 ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันอังคาร 22 พฤศจิกายน 2565 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

n2

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ตลาดชิคาโก

 

 

 

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites