1959 1012 1375 1061 1709 1848 1480 1156 1169 1212 1713 1165 1301 1461 1862 1292 1666 1705 1442 1507 1425 1412 1576 1267 1144 1257 1167 1505 1831 1342 1973 1663 1748 1809 1332 1883 1413 1869 1220 1244 1855 1629 1210 1124 1713 1263 1185 1776 1916 1686 1331 1386 1021 1983 1717 1655 1434 1420 1477 1160 1090 1957 1029 1597 1955 1556 1555 1897 1849 1614 1938 1246 1600 1736 1912 1083 1882 1430 1290 1207 1395 1088 1213 1121 1074 1015 1748 1656 1564 1462 1685 1199 1673 1828 1977 1095 1161 1839 1830 ราคาสินค้าเกษตร  22 พฤศจิกายน 2565 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.50 บาท
ซีพีศรีราชา

12.50 บาท

ซีพีราชบุรี 12.40 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.25 บาท
ซีพีโคราช 12.20 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 12.55 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.70 บาท
เบทาโกร 12.55 บาท
เซ็นทาโก 12.45 บาท
แหลมทองสหการ 12.50 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.50 350
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 36

1031

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 835
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 46

1311

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 30 863
ถั่วนิ้วนางแดง 40 1138

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites