สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.25 บาท
ซีพีศรีราชา

12.30 บาท

ซีพีราชบุรี 12.20 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.10 บาท
ซีพีโคราช 12.15 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 12.30 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.50 บาท
เบทาโกร 12.15 บาท
เซ็นทาโก 12.15 บาท
แหลมทองสหการ 12.20 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.25 326
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 36

981

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 794
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 46

1247

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 30 821
ถั่วนิ้วนางแดง 40 1082

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.65 บาท
ซีพีศรีราชา

12.65 บาท

ซีพีราชบุรี 12.70 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.55 บาท
ซีพีโคราช 12.50 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 11.95 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.15 บาท
เบทาโกร 12.70 บาท
เซ็นทาโก 12.70 บาท
แหลมทองสหการ -

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.65 355
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

976

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 836
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 52

1481

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 39 1116
ถั่วนิ้วนางแดง 30 858

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites