1884 1131 1922 1798 1149 1645 1677 1226 1509 1642 1618 1544 1611 1243 1281 1269 1580 1629 1805 1476 1522 1947 1248 1760 1939 1675 1406 1011 1479 1326 1465 1154 1450 1177 1392 1013 1523 1132 1210 1581 1651 1574 1987 1968 1788 1591 1018 1554 1811 1489 1870 1331 1018 1786 1291 1354 1481 1019 1361 1208 1976 1365 1464 1502 1267 1233 1573 1635 1747 1317 1041 1493 1263 1908 1367 1198 1248 1462 1562 1913 1629 1722 1940 1744 1193 1817 1903 1125 1762 1372 1225 1892 1589 1529 1648 1306 1860 1094 1216 ราคาสินค้าเกษตร  29 กันยายน 2565 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.00 บาท
ซีพีศรีราชา

12.05 บาท

ซีพีราชบุรี 11.95 บาท
ซีพีท่าเรือ 11.80 บาท
ซีพีโคราช 11.85 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 12.00 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.15 บาท
เบทาโกร 11.90 บาท
เซ็นทาโก 11.85 บาท
แหลมทองสหการ 11.95 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.00 321
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

930

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 26 716
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 46

1250

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 30 823
ถั่วนิ้วนางแดง 45 1218

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites