สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้อ 1

สมาคมนี้ให้ชื่อว่า “สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย” เขียนเป็นอักษรจีนว่า 

อ่านเป็นภาษาจีนว่า “ไท่วี่ซู่สู่ถูฉ่านซังกงฮุ่ย” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION อ่านเป็นภาษาอังกฤษว่า “เดอะไทยเมสแอนด์โปรดิ๊วซ์ เทรดเดอร์ส แอสโซซิเอชั่น”

ข้อ 2 สำนักงานของสมาคมนี้ตั้งอยู่ ณ ห้องชุดเลขที่ 92/26, 92/27 ชั้น 11 อาคารสาธรธานี 2 เลขที่ 92 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 11.00 บาท
ซีพีศรีราชา

11.00 บาท

ซีพีราชบุรี 10.95 บาท
ซีพีท่าเรือ 10.85 บาท
ซีพีโคราช 10.90 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 10.90 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 10.90 บาท
เบทาโกร 10.90 บาท
เซ็นทาโก 10.65 บาท
แหลมทองสหการ 11.00 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 11.00 304
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

961

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 823
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 48

1348

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 906
ถั่วนิ้วนางแดง 38 1066

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites