สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

บริการ / Our Services

What we are doing

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.75 บาท
ซีพีศรีราชา

12.75 บาท

ซีพีราชบุรี 12.65 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.50 บาท
ซีพีโคราช 12.45 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 12.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.95 บาท
เบทาโกร 12.80 บาท
เซ็นทาโก 12.50 บาท
แหลมทองสหการ -

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.75 368
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 35

1035

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 832
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 45

1324

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 28 832
ถั่วนิ้วนางแดง 40 1173

Events Gallery

ภาพกิจกรรม

สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย

สรุปรายงาน

 

 

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites