News - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

ราคาสินค้าเกษตร
  18 ตุลาคม 2562

 

ข้าวโพด ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.00 บาท
ซีพีศรีราชา

9.15 บาท

ซีพีราชบุรี 8.95 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.05 บาท
ซีพีโคราช 9.10 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.10 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.15 บาท
เบทาโกร 9.00 บาท
เซ็นทาโก 9.00 บาท
แหลมทองสหการ 8.95 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพด 9.00 301
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 30 บาท

1031

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 27 บาท 931
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 28 บาท

964

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 17 บาท 596
ถั่วนิ้วนางแดง 32 บาท 1091

 

 

 

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites


              

         

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562

สัญญาสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรปรับตัวไร้ทิศทาง

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

CBOT_Corn 09-04-2019

ที่มา : คุณพิเชษฐ์ เชื่อมวราศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562

สัญญาสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรปรับตัวลดลง

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

CBOT_Corn 09-03-2019

ที่มา : คุณพิเชษฐ์ เชื่อมวราศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562

สัญญาข้าวสาลีร่วงลงกว่า 2%

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

CBOT_Corn 08-30-2019

ที่มา : คุณพิเชษฐ์ เชื่อมวราศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562

สัญญาข้าวโพดและถั่วเหลืองปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

CBOT_Corn 08-29-2019

ที่มา : คุณพิเชษฐ์ เชื่อมวราศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562

สัญญาสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรปิดตลาด

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

CBOT_Corn 08-28-2019

ที่มา : คุณพิเชษฐ์ เชื่อมวราศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562

สัญญาข้าวโพดและถั่วเหลืองปรับตัวลดลง

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

CBOT_Corn 08-27-2019

ที่มา : คุณพิเชษฐ์ เชื่อมวราศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562

สัญญาถั่วเหลืองฟื้นตัวขึ้น

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

CBOT_Corn 08-26-2019

ที่มา : คุณพิเชษฐ์ เชื่อมวราศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562

สัญญาถั่วเหลืองปิดร่วงลงกว่า 1.4%

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

CBOT_Corn 08-23-2019

ที่มา : คุณพิเชษฐ์ เชื่อมวราศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562

สัญญาข้าวโพดและข้าวสาลีปรับตัวขึ้น

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

CBOT_Corn 08-22-2019

ที่มา : คุณพิเชษฐ์ เชื่อมวราศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562

สัญญาธัญพืชปรับตัวขึ้นทั้งกระดาน

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

CBOT_Corn 08-21-2019

ที่มา : คุณพิเชษฐ์ เชื่อมวราศาสตร์