หมวดเบ็ดเตล็ด - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

ราคาสินค้าเกษตร
   1 มิถุนายน 2563

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 8.90 บาท
ซีพีศรีราชา

8.80 บาท

ซีพีราชบุรี 8.90 บาท
ซีพีท่าเรือ 8.85 บาท
ซีพีโคราช 8.90 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) -
เบทาโกร 8.75 บาท
เซ็นทาโก 8.80 บาท
แหลมทองสหการ -

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8.90 บาท 285
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 31 บาท

1017

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 บาท 921
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 32 บาท

1049

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 19 บาท 633
ถั่วนิ้วนางแดง 47 บาท 1522

 

 

 

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites


             

         

หมวดเบ็ดเตล็ด

ข้อ 43 การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การตัดทอน เพิ่มเติมข้อความใดๆ ในข้อบังคับนี้จะกระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่สมาชิกเท่านั้น