หมวดเบ็ดเตล็ด - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

ราคาสินค้าเกษตร
  18 ตุลาคม 2562

 

ข้าวโพด ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.00 บาท
ซีพีศรีราชา

9.15 บาท

ซีพีราชบุรี 8.95 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.05 บาท
ซีพีโคราช 9.10 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.10 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.15 บาท
เบทาโกร 9.00 บาท
เซ็นทาโก 9.00 บาท
แหลมทองสหการ 8.95 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพด 9.00 301
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 30 บาท

1031

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 27 บาท 931
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 28 บาท

964

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 17 บาท 596
ถั่วนิ้วนางแดง 32 บาท 1091

 

 

 

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites


              

         

หมวดเบ็ดเตล็ด

ข้อ 43 การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การตัดทอน เพิ่มเติมข้อความใดๆ ในข้อบังคับนี้จะกระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่สมาชิกเท่านั้น