ข้อความทั่วไป - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

ราคาสินค้าเกษตร
   20 ตุลาคม 2563

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 8.90 บาท
ซีพีศรีราชา

8.85 บาท

ซีพีราชบุรี 8.70 บาท
ซีพีท่าเรือ 8.60 บาท
ซีพีโคราช 8.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 8.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 8.85 บาท
เบทาโกร 8.75 บาท
เซ็นทาโก 8.75 บาท
แหลมทองสหการ 8.65 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8.90 บาท 290
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 32 บาท

1067

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 26 บาท 872
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 38 บาท

1263

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 18 บาท 612
ถั่วนิ้วนางแดง 37 บาท 1224

 

 

 

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites


             

         

ข้อความทั่วไป

ข้อ 1

สมาคมนี้ให้ชื่อว่า “สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย” เขียนเป็นอักษรจีนว่า 

อ่านเป็นภาษาจีนว่า “ไท่วี่ซู่สู่ถูฉ่านซังกงฮุ่ย” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION อ่านเป็นภาษาอังกฤษว่า “เดอะไทยเมสแอนด์โปรดิ๊วซ์ เทรดเดอร์ส แอสโซซิเอชั่น”

ข้อ 2 สำนักงานของสมาคมนี้ตั้งอยู่ ณ ห้องชุดเลขที่ 92/26, 92/27 ชั้น 11 อาคารสาธรธานี 2 เลขที่ 92 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร