ข้อความทั่วไป - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

ราคาสินค้าเกษตร
  20 มิถุนายน 2562

 

ข้าวโพด ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.00 บาท
ซีพีศรีราชา

9.15 บาท

ซีพีราชบุรี 8.95 บาท
ซีพีท่าเรือ 8.95 บาท
ซีพีโคราช -
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.10 บาท
เบทาโกร 8.75 บาท
เซ็นทาโก 9.12 บาท
แหลมทองสหการ -

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพด 9.00 บาท 301
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 29 บาท

971

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 27 บาท 906
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 29 บาท

971

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 17 บาท 580
ถั่วนิ้วนางแดง 30 บาท 997

 

 

 

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites


              

         

ข้อความทั่วไป

ข้อ 1

สมาคมนี้ให้ชื่อว่า “สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย” เขียนเป็นอักษรจีนว่า 

อ่านเป็นภาษาจีนว่า “ไท่วี่ซู่สู่ถูฉ่านซังกงฮุ่ย” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION อ่านเป็นภาษาอังกฤษว่า “เดอะไทยเมสแอนด์โปรดิ๊วซ์ เทรดเดอร์ส แอสโซซิเอชั่น”

ข้อ 2 สำนักงานของสมาคมนี้ตั้งอยู่ ณ ห้องชุดเลขที่ 92/26, 92/27 ชั้น 11 อาคารสาธรธานี 2 เลขที่ 92 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร