ข้อความทั่วไป - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

ราคาสินค้าเกษตร
  21 มกราคม 2563

 

ข้าวโพด ราคา/กก.
ซีพีบางนา 8.55 บาท
ซีพีศรีราชา

8.55 บาท

ซีพีราชบุรี 8.55 บาท
ซีพีท่าเรือ 8.45 บาท
ซีพีโคราช 8.55 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 8.65 บาท
เบทาโกร 8.60 บาท
เซ็นทาโก 8.55 บาท
แหลมทองสหการ 8.50 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพด 8.55 286
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 30 บาท

1029

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 27 บาท 929
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 32 บาท

1096

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 19 บาท 662
ถั่วนิ้วนางแดง 34 บาท 1156

 

 

 

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites


              

         

ข้อความทั่วไป

ข้อ 1

สมาคมนี้ให้ชื่อว่า “สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย” เขียนเป็นอักษรจีนว่า 

อ่านเป็นภาษาจีนว่า “ไท่วี่ซู่สู่ถูฉ่านซังกงฮุ่ย” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION อ่านเป็นภาษาอังกฤษว่า “เดอะไทยเมสแอนด์โปรดิ๊วซ์ เทรดเดอร์ส แอสโซซิเอชั่น”

ข้อ 2 สำนักงานของสมาคมนี้ตั้งอยู่ ณ ห้องชุดเลขที่ 92/26, 92/27 ชั้น 11 อาคารสาธรธานี 2 เลขที่ 92 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร