ผลผลิตทั้งหมด - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

ราคาสินค้าเกษตร
  21 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้าวโพด ราคา/กก.
ซีพีบางนา 8.55 บาท
ซีพีศรีราชา

8.65 บาท

ซีพีราชบุรี 8.45 บาท
ซีพีท่าเรือ 8.45 บาท
ซีพีโคราช 8.60 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 8.75 บาท
เบทาโกร 8.55 บาท
เซ็นทาโก 8.55 บาท
แหลมทองสหการ 8.40 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพด 8.55 274
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 30 บาท

988

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 27 บาท 892
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 31 บาท

1020

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 19 บาท 635
ถั่วนิ้วนางแดง 43 บาท 1398

 

 

 

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites