ติดต่อเรา

  • Print
 
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพันธ์พืชไทย
92/26-27 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 11 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
10500 กรุงเทพฯ 
THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION
92/26-27  11 Floor Sathorn Thani 2 Bldg.,
North Sathorn Rd,Silom
Bangrak,Bangkok  10500
 
 
Tel. 02-234-4387 , 02-237-6790 , 02-236-8413
02-667-0178
 
http://www.thaimaizeandproduce.org